Posted by: BPSOS | August 15, 2008

Events: Hội Thảo Giải Cứu Nạn Nhân Buôn Người – Seminar on Rescuing Victims of Human Trafficking

August 15, 2008: Liên Minh Bài Trừ Nạn Nô Lệ Mới Tại Á Châu mời quý vị tham dự một cuộc hội họp quan trọng: “Giải Cứu Nạn Nhân Buôn Người,” ở Falls Church, VA, Thứ Bẩy, 16-08-2008, 2pm – 5pm.

In support of the fight against human and labor rights abuses, and on behalf of the Coalition to Abolish Modern-Day Slavery in Asia (CAMSA), Boat People SOS will host a seminar on human and labor trafficking this Saturday, August 16, 2008, 2pm – 5pm, in Falls Church, VA.

Mời quý vị xem các chi tiết. We invite you to read on for more details.

Liên Minh Bài Trừ Nạn Nô Lệ Mới Tại Á Châu

(Coalition to Abolish Modern-Day Slavery in Asia – CAMSA)

6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22031

camsa@bpsos.org

Tel: 703-538-2190

Fax: 703-538-2191

Kinh gửi:

– Quý vị lãnh đạo tinh thần

– Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí

– Quý vị hội trưởng các tổ chức & đoàn thể

– Quý đồng hương

Nữa triệu đồng bào đi lao động ngoại quốc

Thanh Niên bị buôn làm nô lệ

Thiếu nữ bị bán vào ổ mãi dâm

Nổi nhục và đau chung của dân tộc

Chúng ta làm được những gì trước sự thờ ơ và vô trách nhiệm của ban lãnh đạo chính quyền Hà Nội ?

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (CAMSA: Coalition to Abolish Modern-day Slavery Slavery in Asia) sẽ trình bày:

Tình trạng buôn bán lao động, phụ nữ, và trẻ em Việt Nam.

Sự hữu hiệu của kế hoạch hành động toàn diện qua một số trường hợp ở Jordan, Mã Lai, American Samoa.

Chiến dịch mỗi người góp một bàn tay: những việc làm cụ thể

Buổi hội thảo sẽ trình chiếu những hình ảnh và video chưa hề phổ biến

Thuyết trình viên:

Đề tài: “Giải Cứu Nạn Nhân Buôn Người”

Địa điểm: Falls Church Community Center

223 Little Falls Street, Falls Church, VA 22046

(từ Route 7 rẽ vào, ngay phía sau Falls Church City Hall)

Thời gian: Thứ Bẩy, 16-08-2008, 2PM – 5PM

Đậu xe: bãi đậu có bong mát ngay trước mặt địa điểm hội thảo.

Tổ chức đỡ đầu: Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển, Ủy Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt-Nam.

Diễn giả:

TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển, Hoa Kỳ (BPSOS) : “Tình trạng buôn người và làm sao có thể bài trừ nạn nô lệ mới này, đặc biệt đối với người Việt.”

Ô. Vũ Quốc Dụng, Tổng Thư Ký, Tổ Chức Quốc Tế về Nhân Quyền (ISHR), Đức quốc “Vai trò của những tổ chức phi chinh phủ trong cuộc chiến chống nạn buôn người.”

Ô. Nguyễn Quốc Khải, Chủ Tịch Ủy Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt-Nam (CPVW-USA).“Hình ảnh gây súc động của những nạn nhân của nạn buôn người và lao động.”

Ô. James (Hoàng) Nguyễn, UCLA, “Họat động chống buôn người và giải cứu nạn nhân của văn phòng CAMSA tại Penang, Mã Lai.”

Xin quý vị vui lòng liên lạc văn phòng BPSOS / CAMSA (camsa@bpsos.org, tel: 703-538-2190) nếu muốn đỡ đầu cho buổi hội thảo này hoặc để biết thêm chi tiết.

Kính thư,

Nguyễn Quốc Khải

Chủ Tịch, Ủy Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt-Nam

Thành viên CAMSA

6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041

(703) 538-2190

In support of the fight against human and labor rights abuses, and on behalf of the Coalition to Abolish Modern-Day Slavery in Asia (CAMSA), Boat People SOS will host a seminar on human and labor trafficking this Saturday, August 16, 2008, 2pm – 5pm, in Falls Church, VA, at the Falls Church Community Center, 223 Little Falls St., Falls Church, VA (behind Falls Church City Hall, off Route 7).

This event will be conducted almost entirely in Vietnamese and will feature the following speakers:

Dr. Nguyen Dinh Thang, Executive Director, Boat People SOS (BPSOS)

Topic: Overview of trafficking and how to combat this growing problem.

Vu Quoc Dung, Secretary General, International Society for Human Rights (ISHR)

Topic: Role of NGOs in the fight against trafficking.

Nguyen Quoc Khai, Chairman, U.S. Committee to Protect Vietnamese Workers (CPVW-USA)

Topic: Human and labor trafficking (with slide show).

James (Hoang) Nguyen, UCLA, BPSOS Human Trafficking Intern

Topic: Penang office’s efforts to combat trafficking and rescue victims.

This event will be held with in partnership with the Vietnamese Canadian Federation, (VCF), the International Society for Human Rights (ISHR), and the US Committee to Protect Vietnamese Workers (CPVW-USA).

If you wish to attend, please RSVP to Khai Nguyen at khai.nguyen@bpsos.org by Monday, August 11.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: